Tea + Food at Zero Franchise Fees 🤩
  • ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ side business ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ

  • ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯು ₹10 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ

  • ಅಡುಗೆ ಭಟ್ಟರಿಲ್ಲದೆ 30+ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ🍟
Authorized by🔥
Our Products🤩

Apply for Franchise☎️

ಝೂಪ್ ಕೆಫೆ ಯ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು